Eltakataka Web, animació, vídeos

Pàgines web, vídeos, videoclips, audiovisuals (espots tv, presentacions productes…), animació 2d/3d (projectes educatius, teatrals, medi web, …), multimèdia (catàlegs, pantalles tàctils o tauletes), CD’s i DVD’s interactius, infografia 3D. Més info