El joc

Tutty és un joc narratiu de cartes col·leccionables.

Per a dos, tres o quatre jugadores a partir de vuit anys d’edat. L’objectiu és formar una família, per a això s’ofereixen 28 personatges diversos. Una família Tutty ha de comptar amb sis o més personatges i estar composta per tres generacions: menor, adulta i major. Per tant, hi ha una infinitat de diferents combinacions possibles.

Tutty, és molt més que una baralla de cartes. Sobretot, pretén que els nens i nenes comprenguin que les relacions familiars es funden en l’afecte i les cures.

Les 48 cartes, les instruccions més la caixa de Tutty s’han imprès a quatricromia al costat de la nostra comarca La Marina Alta; en paper reciclat procedent de tales controlades.