Pack material escolar

PACK ESCOLAR

En el seu format per a centres escolars, el projecte es dirigeix a 5è i 6è d’Educació Primària.

CONTÉ:

    • Bossa de cotó amb les certificacions que atorguen els segells de garantia de Comerç Just i tèxtil ecològica. Serigrafiada amb la imatge del projecte.
    • 8 baralles de Tutty

EL JOC

Tutty és per a dos, tres o quatre jugadores a partir de vuit anys d’edat. L’objectiu és formar una família, per a això s’ofereixen 28 personatges diversos. Una família Tutty ha de comptar amb sis o més personatges i estan compostes per tres generacions: menor, adulta i major. Per tant, hi ha una infinitat de diferents combinacions possibles.

És molt més que una baralla de cartes. Pretén impulsa el respecte a la diversitat afectiva i familiar.

Les 48 cartes, les instruccions més la caixa de Tutty s’han imprès a cuatricromía al costat de la nostra comarca La Marina Alta; en paper reciclat procedent de tales controlades.

NOTA: Disponible en la web recursos per a treballar en l’aula junt amb el pack escolar. Es tracta de la guia didàctica i el vídeo tutorial

Informació complementària per als centres educatius de la Comunitat Valenciana

 

El 24 de març de 2018 ha estat aprovat el Pla director de Coeducació del Consell Escolar Valencià, que té com una de les seves característiques principals abordar de manera específica la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la diversitat sexual i familiar.

El Pla també té com a propòsit la normalització d’un currículum coeducatiu, que proposa, entre altres:
a. Uns continguts acadèmics i extra-acadèmics lliures de biaixos de gènere, evitant la perpetuació de rols i estereotips que generen qualsevol tipus de discriminació.

d. Valorar l’àmbit reproductiu i de cures, i en l’àmbit productiu superar la segregació que produeix el mercat laboral a nivell vertical i horitzontal. Això suposa les incorporacions de propostes i referents de conciliació i dels usos del temps vinculades necessàriament a principis de corresponsabilitat.

j. Impulsar mesures tendents a garantir el respecte efectiu de la diversitat d’orientacions sexuals, així com l’acceptació de les diferents expressions d’identitat de gènere que permeten superar estereotips i comportaments sexistes, discriminatoris i violents.

Quant als Principis Fonamentals, el punt 3 estableix com a principi la Inclusió, que suposa acceptar i valorar la diversitat i les diferències com a element positiu i enriquidor i que això no suposi mai ni desigualtat ni discriminació.

Entre els Eixos del Pla Director, en l’apartat 4, trobem:

EIX 3. EL CURRÍCULUM ESCOLAR
Desenvolupar una educació en igualtat en coherència amb els principis democràtics, que posi en valor tots els aspectes per a una vida més humanitzada. Com la resolució pacífica i constructiva dels conflictes, la diversitat sexual i familiar, les característiques sexuals, les diferents identitats i expressions de gènere i la corresponsabilitat quant a tasques  domèstiques i de cura de les persones.

EIX 4. MATERIALS CURRICULARS
4) Potenciar la cultura de la igualtat a través dels materials perquè l’alumnat valori per igual els referents culturals i científics de dones i homes, i es valorin les tasques domèstiques i de cures de les persones.
“Tutty. Un joc de famílies diverses” és un projecte didàctic que s’ajusta al les característiques i principis del Pla Director aquí recollides i que, per tant, pot donar resposta immediata a la necessitat de materials per al desenvolupament d’aquests eixos.