Projecte coeducatiu

La Perruca de Luca és un projecte coeducatiu que té com a principal objectiu trencar i eliminar els estereotips i prejudicis adscrits al sexe, amb la intenció d’afavorir la possibilitat que cada nen i cada nena es desenvolupen lliurement.

En el seu format per a centres escolars, el projecte es dirigeix a infantil i primer cicle de primària (3 a 8 anys), i es compon d’un pack per treballar a l’aula.

PACK ESCOLAR
El pack conté 26 exemplars en una edició senzilla del conte per a cada escolar i una perruca com a recurs d’animació per a les dinàmiques. Es presenta en una borsa de cotó amb la imatge del projecte.
 
GUIA DIDÀCTICA
Material amb propostes d’activitats per a treballar en l’aula junt amb el pack escolar.

La guia contempla dos nivells, un adequat per a infantil i un altre per a primer cicle de primària. Proposa una bateria d’activitats i dinàmiques per treballar a l’aula. Els objectius específics de treball són:

OBJECTIUS

  • Conèixer, acceptar i cuidar el propi cos sexuat.
  • Donar sentit i un significat propi i singular al cos sexuat.
  • Desenvolupar l’afectivitat, l’expressió dels sentiments propis i l’oposició a la violència.
  • Eliminar estereotips i prejudicis de gènere.
  • Practicar el diàleg com a mitjà de resolució de conflictes.
  • Afavorir el rebuig a les accions i relacions basades en la discriminació per raó de sexe.
  • Construir missatges lliures d’estereotips i normes de gènere.
  • Construir relacions d’igualtat real entre nens i nenes.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
EL CONTA CONTES
FORMACIÓ AL PROFESSORAT
 

El projecte ha viatjat ja a multitud de centres educatius des de 2012 tenint un gran acolliment tant entre l’alumnat com amb el professorat.Al voltant de 20.000 escolars han treballat en el PACK ESCOLAR