Avis legal

L’accés al lloc web https://www.lalalaeditorial.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal.
El contingut del present Avís Legal pot sofrir modificacions pel que la seva acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’Avís Legal publicat per La Perruca de Luca en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc Web. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al lloc web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal.
Així mateix, l’accés al lloc web https://www.lalalaeditorial.com es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per La Perruca de Luca que substitueixin, completin i / o modifiquin el present Avís Legal.

Condicions d’ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix La Perruca de Luca a través del lloc web https://www.lalalaeditorial.com de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix ??una prèvia subscripció o registre d’usuari. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui en emplenar qualsevol formulari de subscripció, registre o sol·licitud d’informació. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari es realitzarà per La Perruca de Luca amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquest lloc web són propietat de La Perruca de Luca, pel que no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense la autorització expressa de Perruca de Luca. Per continguts d’aquest lloc web entenem, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.
L’usuari s’abstindrà d’obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’han posat a la seva disposició o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet sempre que, aquests últims, no comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts.
Les possibles referències que es facin en el lloc web de la Perruca de Luca a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc., que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de La Perruca de Luca.

Exclusió de responsabilitats i garanties

 

 

a- Continguts:
Les dades, textos, informacions, imatges o sons publicats al lloc web https://www.lalalaeditorial.com són mostrats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris de la Perruca de Luca. En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc web i la continguda en paper, prevaldrà aquesta última. S’adverteix a l’usuari que abans d’emprendre qualsevol acció derivada del contingut del lloc web, procedeixi ha verificar la informació obtinguda posant-se en contacte amb el Departament d’Atenció al Client a l’adreça de correu electrònic https://www.lalalaeditorial.com.

b- Disponibilitat i continuïtat:
La Perruca de Lucaexcluye, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’accés al lloc web i els seus serveis. L’accés a la informació i serveis que presta aquest lloc web té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, La Perruca de Luca podrà donar per acabada o suspendre l’accés al seu lloc web en qualsevol moment.

c Virus i codis maliciosos:
La Perruca de Luca exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

d- Linking:
La Perruca de Luca exclou, amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús de dispositius tècnics d’enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

e- Ús il·lícit:
La Perruca de Luca no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i / o utilització de les informacions contingudes en la mateixa. Tampoc es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms comercials, marques o altres signes distintius que, no sent propietat de La Perruca de Luca apareguin en el lloc web.

Protecció de dades de caràcter personall

Les dades personals subministrades per l’usuari mitjançant el formulari de registre, correu electrònic o emplenament d’altres formularis habilitats seran tractades per La Perruca de Luca amb estricta subjecció a la seva Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Menors d’edat

L’ús dels serveis disponibles en aquesta web per menors d’edat exigeix ??que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes realitzats pels menors al seu càrrec.
Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet per aquests menors. A l’existir a Internet informacions i utilitats que poden no ser apropiades per als menors s’informa a les persones responsables dels mateixos de l’existència de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per als menors.

Notificacions

Totes les notificacions o comunicacions realitzades pels usuaris a La Perruca de Luca es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d’Atenció al Client per alguna de les següents formes: Mitjançant enviament postal a la següent adreça: carrer Marqués de Campo, 42-pis 4A-7, 03700 Dénia (Alacant). Mitjançant trucada telefònica al número 605941798 que l’usuari hagi posat prèviament en coneixement d’aquesta empresa. Mitjançant enviament de correu electrònic a l’adreça: hola@lalalaeditorial.com
De la mateixa manera, totes les notificacions que realitzi La Perruca de Luca a l’usuari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin per alguna de les següents formes: Mitjançant enviament postal a l’adreça que l’usuari hagi prèviament posat en coneixement d’aquesta empresa. Mitjançant trucada telefònica o fax al número que l’usuari hagi posat prèviament en coneixement d’aquesta empresa. Mitjançant enviament de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que l’usuari hagi posat prèviament en coneixement d’aquesta empresa.
Per tant, perquè aquestes notificacions es puguin dur a efecte cal que l’usuari manifesti que totes les dades facilitades per ell són certes i actuals, se a notificar qualsevol modificació de les mateixes.

Legislació i jurisdicció

La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de les demandes que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Dénia i / o Alacant, no estant adherit aquest lloc web a cap òrgan de resolució extrajudicial de conflictes.